Aktuality zo života cirkvi

Detský domov „Moisés“ v La Paz, v Bolívii

Detský domov „Moisés“
v La Paz, v Bolívii

EBM / MASA v plnej miere financuje tento detský domov, ktorého vznik možno datovať rokom 2000. Vtedy bol predstavený základný zámer: 6 dievčat a 6 chlapcov, ktorí nemali ani jedného z rodičov, od toho času žije v detskom domove, pod vedením učiteľa Martina Fernandésa a jeho manželky Augustiny. Detský domov sa nachádza v meste El Alto, ktoré je vlastne súčasťou jednej časti La Paz. V domove majú zabezpečenú stravu, oblečenie a prechádzajú nevyhnutným vyučovaním tak, že patria do jednej verejnej školy mesta.

Adelaida, najstaršie dievča domova, ktorá je 15 ročná, nedávno ukončila školu ako kaderníčka a čoskoro chce pracovať samostatne. Bola tiež prvým dieťaťom školy, ktoré bolo pokrstené a stala sa členkou miestneho baptistického zboru vo Villa Dolores.

V priebehu roku 2003 bolo jedno z najmladších detí, Jorge Luis vážne nemocné a muselo ostať viac týždňov v nemocnici. Nebol ďaleko od smrti, ale nakoniec doktori našli spôsob liečenia a v súčasnosti sa môže normálne pohybovať ako úplne uzdravené dieťa, takže opäť môže žiť v domove a chodiť do školy. (Otec Jorge Luisa zomrel zomrel na rovnakú nemoc.) “Rodina Domova” je opäť kompletná.

Augustina a Martin Fernández, sú pár, ktorý je zodpovedný za chod domova a vykonávajú skutočne dobrú prácu. Deti sú vďačné, že teraz majú svoju vlastnú rodinu v detskom domove. Niekoľko detí urobilo v škole veľmi dôležitý pokrok, takže nakoniec dokonca mohli preskočiť niektoré triedy. Na druhej strane niektoré z nich vstupujú do puberty, čo je novou výzvou pre Augustinu a Martina, ako rodičov domova. Neustále však obaja zdôrazňujú svoju vďačnosť a výsadu, že môžu formovať rodinu so všetkými týmito deťmi.

Počas jednej z predošlých Konferencií delegátov zborov bolo dohodnuté, že naša Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike bude podľa svojich možností podporovať aktivitu Európskej baptistickej misie v Južnej Amerike – Detský domov “Moisés” v hlavnom meste Bolívie, v La Paz.


Vyzývame teda zbory BJB na Slovensku k usporadúvaniu podporných zbierok na tento projekt EBM / MASA. 

Zozbieranú sumu zasielajte
na účet Bratskej jednoty baptistov v SR
VÚB Bratislava 1121498655 / 0200, VS číslo zboru a 21 (XX 21)

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk