Aktuality zo života cirkvi

BWA News, Január 2005

BWA News, Január 2005

Vůdci SBC připravují setkání k vytvoření nového světového baptistického seskupení

Vůdci Jižní baptistické konvence (SBC) se v červenci 2005 setkají s mezinárodními baptistickými vůdci, aby vytvořili alternativu k Světovému svazu baptistů (BWA) působící shodně se směřováním SBC. 

Richard Land, předseda komise SBC pro etiku a náboženskou svobodu, oznámil 18. ledna 2005 ve Washingtonu, že se chystá spolu s dalšími vůdci SBC na setkání s evropskými baptistickými vůdci. Toto setkání, které má zformovat novou alternativu k BWA, se bude konat v červenci v polské Waršavě. Land obhajoval loňské rozhodnutí SBC vystoupit z celosvětového baptistického seskupení. Vůdci SBC, kteří doporučili vystoupit z BWA pro údajné "liberální směřování", chtějí vytvořit novou alternativu pro "stejně smýšlející" baptisty, avšak nesdělili žádné podrobnosti. Červencové setkání by konkurovalo světovému kongresu baptistů, které se bude konat 27.-31. července 2005 v anglickém Birminghamu, kde bude BWA slavit své sté výročí.

Morris Chapman, šéf exekutivy SBC, potvrdil, že se bude konat červencové setkání v Polsku, ale dodal, že nazývat setkání s některými evropskými baptistickými vůdci "organizační" schůzkou by nebylo přesné. Očekává, že v období několika příštích let budou cestovat na různé kontinenty na setkání se "stejně smýšlejícími" baptistickými vůdci s myšlenkou rozvíjení společné sítě či společenství.

Denton Lotz, generální tajemník BWA, řekl, že byl "šokován" oznámením, že se vůdci SBC pokusí vytvořit alternativní těleso k BWA. Doufal totiž, že SBC a jeho lidé nebudou dále rozdělovat baptisty nějakým pokusem o nastartování konkurenční organizace k BWA. Jde to proti všemu, co představitelé SBC říkali při setkávání s představiteli BWA, totiž že nezaloží novou světovou organizaci. Jestli SBC úmyslně naplánovalo zformování konkurenčního seskupení ve stejném období, kdy se bude konat světový baptistický kongres, pak by to byl podle Lotze úder do tváře baptistů ze zbytku světa. Dřív než vydá nějaký další komentář, rád by obdržel oficiální zprávu, jestli se to skutečně takto stane.

Přípravu cesty má na starosti Phil Roberts, prezident Midwestern Baptist theological Seminary v Kansas City. Ten zatím tuto záležitost nekomentoval. Mluvčí Richarda Landa sdělil, že nezná žádné bližší podrobnosti.

Chapman řekl, že SBC nemá "žádnou touhu" soutěžit s BWA a že Jižní baptisté ve skutečnosti doufají v Boží požehnání každé práce, kterou BWA koná pro Boží království a že prosí za smysluplný světový baptistický kongres v Anglii tohoto léta. Dodal, že i když konvence hlasovala pro odvolání svého členství z BWA, neznamenalo to odvolání jejich společenství s baptisty po celém světě. Doufají, že budou mít bližší vztah se svými baptistickými bratřími rozvíjením více osobního a soudržného společenství s těmi, jejichž primární cíl se shoduje s SBC - evangelizace mas.

Robert Marus and Greg Warner

Přeloženo z webovských stránek Associated Baptist Press: http://www.abpnews.com/ 
Zdroj: http://notabene.granosalis.cz/ 

Virginská a texaská konvence se připravují na členství v BWA

Dvě státní konvence Jižní baptistické konvence (SBC) se posunuly blíže k plnému členství v Světovém baptistickém svazu (BWA). Všeobecná baptistická asociace Virginie (BGAV) a Všeobecná baptistická konvence Texasu (BGCT) byly 11. ledna 2005 přijaty za členy Severoamerického baptistického společenství (NABF), což je obdobně jako Evropská baptistická federace jedno ze šesti regionálních seskupení v BWA.

Alan Stanford, generální tajemník NABF, řekl, že je to potřebné pro žádost o plné členství v BWA, ale ještě ho negarantuje. Plné členství závisí na rozhodnutí členského výboru, výkonného výboru a generální rady BWA. K přijetí do BWA by mohlo dojít koncem tohoto roku.

Umírněně orientované ("moderate") státní konvence ve Virginii a Texasu usilují o členství v BWA po loňském rozhodnutí SBC o vystoupení z BWA. Virginské a texaské skupiny by byly první státní konvence přijaté za členy BWA, která v minulosti zahrnovala pouze národní baptistické konvence a jednoty.

Severoamerické baptistické společenství (NABF) se skládá z 18 baptistických seskupení v Kanadě a Spojených státech. Jako členové NABF se virginští baptisté připojí k široké síti zdrojů a možnosti, řekl John Upton, výkonný ředitel virginské asociace. Není to denominace ani konvence ale společenství dialogu, dodal. K výhodám členství v NABF patří také účast na koordinované pomoci, jako aktuálně při katastrofě tsunami v jihovýchodní Asii.

Robert Dilday

Přeloženo z webovských stránek Associated Baptist Press: http://www.abpnews.com/ 
Zdroj: http://notabene.granosalis.cz/ 


Italští baptisté obnovili dohodu o společenství s valdenskými a metodisty

Navzdory rozdílům v porozumění křtu italští baptisté rozhodli o obnovení jejich dohody o společenství s valdenskými a metodisty z roku 1990. Toto rozhodnutí bylo schválené na valném shromáždění italských baptistů konaném v Římě 7.-10. října 2004. V tomto shromáždění nově zvolená církevní prezidentka, kazatelka Anna Maffei (Neapoly), potvrdila, že toto oboustranné církevní společenství má větší váhu než zřejmé rozdíly k otázce křtu.

Italští valdenští a metodisté vytvořili v roce 1979 církevní unii. Zahrnuje 120 valdenských a 40 metodistických sborů. S 35.000 členů tvoří největší protestantskou denominaci v Itálii, kde je 60.000 protestantů.

Téma křtu bylo na programu při nedávných rozhovorech mezi Společenstvím protestantských církví v Evropě (CPCE), což je bývalá Leuenbergská konkordie, a Evropskou baptistickou federací (EBF). Společné prohlášení uzavřely tím, že obě strany by měly usilovat o intenzivnější vztahy, i když by se dohoda o společenství nepohnula blíže kvůli rozdílům v otázce křtu. 103 denominací patřících do CPCE praktikuje křest dětí, který není baptisty uznáván.

Během porad uvnitř CPCE byla spolupráce uzavřená mezi Unií valdenských a metodistů s baptisty hodnocena kriticky. Teologický konzultant sekretariátu CPCE, profesor Martin Friedrich (Berlin), potvrdil Evropské baptistické tiskové službě, že tato spolupráce postrádá dostatečnou teologickou podporu..

Přesto v plném uvědomění možných důsledků italští baptisté obnovili dohody z roku 1990. Podle nich osobní víra církevních členů a ne křest je tím, co tvoří základnu pro dohodu o společenství. Jestliže osoba, která žádá o křest na vyznání víry, byla pokřtěna u valdenských nebo metodistů jako dítě, pak se na požadovaný křest nepohlíží jako na opakovaný křest, ale spíše jako na křest podle novozákonních podmínek. Ale za účelem získání členství v baptistickém sboru, nebude na valdenských nebo metodistech vyžadovaný křest na vyznání víry. Oficiální žádost je dostatečná. Prohlášení italských baptistů žádá Společenství protestantských církví v Evropě, aby se zdrželo narušování této v praxi vyzkoušené formy mezicírkevní spolupráce.

Dohody z roku 1990 nabízejí kazatelům možnost služby ve valdenském sboru stejně jako v baptistickém. Anna Maffei prohlašuje kategoricky: " baptistický kazatel pracující ve valdenském sboru nebude nikdy žádaný, aby křtil dítě." 

Na valném shromáždění v Římě bylo zveřejněno, že početní růst italských baptistů stagnuje. K italské baptistické jednotě patří 4.500 členů ve108 sborech, včetně 28 cizojazyčných. Existují zde sbory brazilské, čínské, etiopské, ghanské, korejské, latinskoamerické, nigerijské a filipínské. Mnozí řečníci na valném shromáždění italských baptistů vyjadřovali zájem o hlásání evangelia, zakládání nových sborů a efektivnější práci s mladými lidmi.

Anna Maffei, dříve viceprezidentka, se stala první prezidentkou v historii italských baptistů. Její volba svědčí, že žena jako prezidentka nepředstavuje pro italské sbory problém. Duchovní vedení žen je všeobecně uznávané, což částečně souvisí s rolí žen v italské společnosti.

Kassel, 13 October 2004
Klaus Rösler

Přeloženo z webovských stránek Evropské baptistické federace: http://www.ebf.org/ 
Zdroj: http://notabene.granosalis.cz/ 

Deň „Svetovej baptistickej aliancie“ - 6. februára 2005 je výbornou príležitosťou na preukázanie našej lásky a podpory pre svetovú baptistickú rodinu. Zbierky budú v tomto roku orientované pre národných vodcov rozvojových krajín, aby sa mohli zúčastniť Kongresu storočnice v Birminghame, v Anglicku.

Mnohí z týchto vodcov žijú v nerozvinutých krajinách a nemajú zdroje na to, aby sa mohli zúčastniť Kongresu. Váš láskavý dar pomôže obohatiť ich životy.

Ak sa zúčastnia Kongresu, môže to zmeniť ich životy!

Budú:

- Inšpirovaní očisťujúcou Božou milosťou pri úžasných oslavných bohoslužbách
- Povzbudení svedectvami tých, ktorí boli prenasledovaní za svoju odovzdanosť Kristovi
- Inými svetovými vodcami posilnení vo svojej službe
- Zmocnení k tomu, aby slúžili v novej nádeji a dôvere
- Budú tiež požehnaní a inšpirovaní západným svetom


Ak chcete zaslať podporu osobne, zašlite ju, prosíme na adresu:

Baptist World Alliance
405 North Washington Street
Falls Church, VA 22046

Zdroj informácie: http://www.bwanet.org/ 


Doterajší prezident SBA odchádza do dôchodku

Billy Kim, doterajší prezident Svetovej baptistickej aliancie a Rozhlasovej spoločnosti ďalekého Východu, v Južnej Kórei, odišiel 19. decembra 2004 zo “Suwon Central Baptist Church” z pozície hlavného pastora do dôchodku. Keď v tomto zbore 1. januára 1960 začínal svoju službu, zbor mal iba desať členov. Od toho obdobia počet členov narástol na 15 000. Pri tejto príležitosti mu mnohí blahoželali, a medzi nimi boli i tieto osobnosti:
pôvodný kórejský prezident, Young Sam Kim; pôvodný vodca Veľkej národnej strany, Hoi Chang Lee; prezident provincie Kyunggi, Hak Kyu Son; starosta Seoul City Myung Bak Lee a iní.


Nepál prosí o modlitby za prenasledovaných veriacich

Neustále štrajky, známe ako “bandhs”, vzrastajúce násilie a útoky na kresťanov, veľmi sťažujú aj život baptistov v Nepále, ktorí prosia o modlitby. Neustále povstania “Maoistov” voči kráľovskej rodine a vláde, ktorá kontroluje iba asi 60 % územia krajiny, vedú ku každodenným vraždám. V Khotangu, v súčasnosti kontrolovanom “Maoistami” boli zatvorené niektoré baptistické modlitebne a nespolupracujúcim pastorom boli adresované výstrahy. Dvanásť mladých ľudí, ktorí pripravovali evanjelizáciu bolo uväznených, ale ušli z väzenia.

Zbory v oblasti Khotang boli vyzvané k zastaveniu svojich bohoslužieb v priebehu mesiaca a pastori boli upozornení, že ak nezastavia svoju činnosť, urežú im ruky. Niektorí pastori sú teraz na čiernej listine a skrývajú sa. Niektoré zo zatvorených zborov sa schádzajú v domácnostiach. Pastori, ktorí chcú cestovať, musia podávať maoistickej armáde podrobné informácie o svojich cestách. 

Modlite sa za Nepál, aby

- Boh poslal do Nepálu pokoj
- O posilnenie o povzbudenie pred vzrastajúcim strachom
- Za pastorov, aby mohli bezpečne viesť svoje zbory
- Za vodcov, aby poznali Božiu múdrosť, aby viedli zbory tak, aby mohli ostať otvorené aj v súčasnej politickej situácii
- Za nájdenie bezpečných miest vo vzrastajúcej perzekúcii. 

Konzultácia Svetovej baptistickej aliancie s katolíkmi

Zástupcovia SBA a Pontifikálneho výboru pre kresťanskú jednotu spoluorganizovali v dňoch 10. – 12. decembra 2004 vo Washingtone, D.C. neformálnu konzultáciu. Konzultácia stručne načrtla dve témy: „Krst ako vstup do cirkvi“ a „Mária v živote cirkvi“. Desiateho decembra sa stretnutie uskutočnilo na pôde Konferencie katolíckych biskupov v USA a jedenásteho decembra na pôde SBA, vo Falls Church, vo Virginii.


Evanjelizácia „Manga“ v Japonsku

Japonskí evanjelikáli vo svojich snahách zasiahnuť japonskú populáciu Kristom, rozvíjajú novú metódu. „Manga“ v japonštine znamená „komiks“, čo je v súčasnosti v Japonsku veľmi rozšírené médium. Každý týždeň je vytlačených 8 miliónov kusov komiksov so zvesťou evanjelia. 

Kresťania si všimli túto skutočnosť a začali uvažovať nad tým, ako by to mohli použiť pre zasiahnutie mladých ľudí. Obyčajne sú komiksy naplnené sexom, násilím, okultizmom a New Age. Mnohé z nich povzbudzujú mladých ľudí k rebélii voči Bohu.

Riaditeľ „Harvest Time Ministry“, Kenichi Nakagawa, hovorí o tom, že si všimli túto skutočnosť a práve preto začali rozvíjať „Manga“ evanjelizáciu. Hoci zatiaľ neboli veľmi úspešní, plánujú vydávať päť až šesť brožúrok komiksov s evanjeliom, aby takto zasiahli mladých ľudí. „Z ľudského pohľadu je - Evanjelizácia Manga – ako boj Dávida s Goliášom. Aj taknás to však nabáda k tomu, aby sme sa nevzdali našich snáh ovplyvniť japonskú Manga kultúru“. Žadajú baptistov celého sveta, aby sa modlili za použitie tejto novej metódy pre zasiahnutie mladej populácie Kristom. (Japan Update)

Pripravil: Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk