Aktuality zo života cirkvi

Informácie zo stretnutia Výkonného výboru EBF v Arménsku

Hlavným predmetom stretnutia Výkonného výboru EBF v Arménsku bolo

„Zameranie sa na budúcnosť“

Plány pre budúcnosť misijnej práce a presťahovanie administratívy Európskej baptistickej federácie boli diskutované na jarnom stretnutí Výkonného výboru EBF, ktorý sa konal v dňoch 1. – 4. apríla 2004 v Jerevane, v Arménsku.Členovia Výkonného výboru EBF spolu so študentami Baptistického seminára v Jerevane.


Generálne zhromaždenie EBF, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. – 26. septembra 2004 v Bejrúte, Libanone, bude obsahovať aj inštaláciu nového Generálneho tajomníka EBF Tony Pecka z Veľkej Británie. Doterajší Generálny tajomník EBF, Theo Angelov z Bulharska odíde po svojom päťročnom pôsobení v tejto pozícii do dôchodku. Po septembrovom Generálnom zhromaždení sa bude úrad EBF sťahovať z bulharskej Sofie do objektov Medzinárodného baptistického seminára v Prahe, v Českej republike. Na generálnom zhromaždení budú prediskutované a upresnené plány na presťahovanie.Predstavitelia jednotlivých oblastí práce EBF (Teologická výchova; Misia a evanjelizácia; Komunikácia; Ľudské práva a sloboda…), informovali Výkonný výbor EBF o svojich zámeroch. Pri tejto príležitosti boli privítaní dvaja čelní predstavitelia oddelenia pre Misiu a evanjelizáciu – Valeriu Giletchi z Moldavska a Sergej Sannikov z Ukrajiny.Na stretnutí bolo vyjadrené znepokojenie z vývoja v oblasti náboženskej slobody v rôznych krajinách, najmä v Bielorusku, Azerbajdžane a v Turkménsku. Na stretnutí tiež boli podané informácie o prerušení vzťahov medzi Svetovou baptistickou alianciou a Južnou baptistickou konvenciou (USA), ako predmety na ďalšie diskusie a modlitby. EBF je regionálnym orgánom BWA (SBA) a Theo Angelov je teda regionálnym tajomníkom SBA.V období, ktoré predchádzalo stretnutiu Výkonného výboru EBF v Jerevane, sa niektorí členovia VV zúčastnili na misijných projektoch v Arménsku a Gruzínsku. Delegácia štyroch osôb, ktorú viedol predseda EBF, Billy Taranger z Nórska, navštívila susednú krajinu – Gruzínsko. Mali účasť aj na bohoslužbách v Centrálnom baptistickom zbore v Tbilisi. Misijná konferencia domácich misionárov z Arménska sa konala v jednom baptistickom zbore v Jerevane, a to iba niekoľko dní pred stretnutím VV EBF. Téma konferencie bola: “Biblické zásady Misijnej práce.” Predseda EBF Billy Taranger a novozvolený Generálny tajomník Tony Peck boli medzi hlavnými rečníkmi konferencie. Zúčastnilo sa na nej 25 arménskych kazateľov a misionárov. Ako je to už pri stretnutiach EBF zvykom, počas nedele, ktorá uzatvárala stretnutie, všetci členovia VV kázali v rôznych zboroch Arménska, kde boli vrelo prijatí. Generálny tajomník Únie baptistov Arménska, Asatur Nahapetyan sprevádzal terajšieho Generálneho tajomníka Thea Angelova a novozvoleného Generálneho tajomníka Tony Pecka na bohoslužbách Centrálneho baptistického zboru v Jerevane. Bohoslužby v Centrálnom baptistickom zbore v Jerevane.


Arménski baptisti, ako hostitelia tohoto stretnutia VV EBF, podali povzbudzujúce správy o svojej práci. V roku 1990 mala Únia tri zbory, s celkovým počtom členov 350; teraz už má viac ako 60 zborov a misijných staníc s približne 2 500 členmi. “Všetky baptistické zbory sú výrazne misijne orientované a mnohí domorodí misionári sa podieľajú na zakladaní nových baptistických zborov v Arménsku”, skonštatoval Theo Angelov.Na budúci rok sa uskutoční stretnutie VV EBF v dňoch 17. – 20. apríla v Prahe, v Českej republike.

Prevzaté a preložené z http://www.ebf.org/Executive_2004.htm 

9. 5. 2004 Pavel Kopčok

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk