Aktuality zo života cirkvi

Výsledky volieb do orgánov Rady BJB v SR - 28.5.2022

Vo voľbách do orgánov Rady Bratskej jednoty baptistov v SR na volebnej konferencie delegátov zborov BJB v SR konaných dňa 28. 5. 2022 v Banskej Bystrici boli zvolení:

Predseda Rady BJB v SR: Benjamin Uhrin

Podpredseda Rady BJB v SR: Zoltán Kakaš

Člen Rady za západnú oblasť: Darko Kraljik

Člen Rady za strednú oblasť: Pavol Šinko

Člen Rady za južnú oblasť: Martin Tobák

Člen Rady za severovýchodnú oblasť: Marek Sonoga

Člen kontrolno-rozhodcovskej komisie: Ján Szőllős

Členovia revíznej komisie:

Ľubomíra Kohútová
Liana Matušeková
Zdenko Podobný

V zmysle volebného poriadku sú zvolení do funkcií na štvorročné volebné obdobie.

 

Svetový deň modlitieb baptistických žien 2021

Svetový deň modlitieb baptistických žien - 1. novembra 2021

Milé sestry,
prvý pondelok v novembri je „Modlitebným dňom baptistických žien“, keď sa všetky ženy baptistického sveta stretávajú na spoločných modlitbách.
Aj tento rok je pripravený materiál.

Prosíme vás, vyhraďte si čas, najlepšie v pondelok 1.11.2020. Samozrejme, môžete využiť aj iný pre vás vhodný deň.

Poteší nás, ak budeme mať od vás aj spätnú väzbu, ako ste prežili spoločné chvíle.

Pri tejto príležitosti by sme ako výbor rady zorganizovali aj online ZOOM stretnutie, na ktorom by sme sa mohli ako spoločenstvo sestier modliť. Toto stretnutie je plánované na sobotu 6.11.2021 o 18:00.
Link na Zoom stretnutie

Zvykom je vykonať na stretnutí aj zbierku (projekty sú uvedené v pomôcke), ktorú odošlite na ústredie Rady BJB, odkiaľ bude finančná podpora odoslaná vedeniu EBWU.

Všetkým vám prajeme Boží pokoj a Jeho prítomnosť na každý deň.

V láske Pána Ježiša
Výbor OS BJB

Materiály na Modlitebný deň baptistických žien 2021 (PDF)

 

Baptist World Alliance Women - Baptist Women's World Day of Prayer - November 1, 2021 (English)
bwna_day_of_prayer_logo

 

List s povzbudením k Vianočným sviatkom

List s povzbudením k Vianočným sviatkom

V Banskej Bystrici, 18.12.2020

Drahí bratia a sestry,
už sú to mesiace, čo do našich životov nečakane vstupuje nepozvaný hosť. COVID-19. V prvých týždňoch sme boli prekvapení a zaskočení, v lete sme sa aspoň trochu zotavili. No druhá vlna nás na jeseň zmietla a väčšina ľudí je dnes mimoriadne unavená. Bezradnosťou, neistotou, zmenami či strachom.

Končí nám advent a Vianočné sviatky sú za dverami. Ako budú vyzerať? Podarí sa nám ich „zachrániť“? Žiaľ, vonkajšie okolnosti tomu nenasvedčujú.

Máme však veľkú príležitosť! Príležitosť preveriť svoj život a náš vzťah k vonkajším okolnostiam. Keďže nás Ježiš posiela do sveta, ktorý miluje (Jn 3:16, Jn 17:18), nemôžeme zo sveta utiecť, ani popierať realitu. Musíme realitu sveta poznať čo najlepšie, ale nezabúdať, že nie sme zo sveta (Jn 17:16) a naša istota, nádej a bezpečie nespočívajú v priaznivých vonkajších okolnostiach.
Veríme, že práve hlboké ukotvenie v Pánovi Ježišovi nám ponúka všetky predpoklady, aby sme túto pandémiu nielen prežili, ale aby sme aj toto obdobie využili na upevnenie našej viery, osobný duchovný rast a zrozumiteľnú službu evanjelia nášmu okoliu.

Vyzývame všetky staršovstvá, aby zvážili situáciu a nečakali na zákaz bohoslužieb od vlády či úradov verejného zdravotníctva. Ak máte medzi sebou zdravotníkov, ktorí pracujú v nemocniciach, asi viete, že situácia je naozaj neúnosná. Zo súcitu a solidarity k rizikovým skupinám a zdravotníkom obmedzme sociálny kontakt na nevyhnutné minimum. Áno, pokúsme sa byť k dispozícii druhým tak, aby nikto nemusel byť počas sviatkov sám. Ale prejavme lásku druhým aj tým, že sa vzdáme svojich predstáv a preferencií – od túžby po krásnych vianočných bohoslužbách, cez veľké rodinné stretnutia až po lákavé skupinové výlety či lyžovačky.

Máme mimoriadnu príležitosť prežiť Vianoce inak. V jednoduchosti, v odriekaní, v obeti. Tak ako ich prežil Spasiteľ. Pre nás.


Prajeme Vám všetkým tie najlepšie Vianoce! Nie ignorujúc okolnosti, ale uprostred tejto pochmúrnej reality.
Knieža Pokoja nám chce byť ešte bližšie. Lepšiu správu nepoznáme.

 

Za Radu BJB,

Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.
Predseda Rady BJB v SR

Bc. Zoltán Kakaš
Podpredseda Rady BJB v SR


List s povzbudením k Vianočným sviatkom 2020 (PDF)

 

Svetový deň modlitieb baptistických žien 2020

Svetový deň modlitieb baptistických žien - 2. novembra 2020

modlitebny_den_baptistickych_zien_2020

Milé sestry,
blíži sa prvý pondelok v novembri, ktorý je „Modlitebným dňom baptistických žien“, keď sa všetky ženy baptistického sveta stretávajú na spoločných modlitbách.
Aj tento rok je pripravený materiál, ktorý by nás mal viesť k tomu, aby sme jednomyseľne volali k nášmu Pánovi, Spasiteľovi - Pastierovi oviec.

Prosíme vás, vyhraďte si čas, najlepšie v pondelok 2.11.2020, a tak ako nás vyzývajú sestry v pomôcke, prosme o milosť, aby naše zbory boli jednotné a boli bezpečným miestom, ktoré prijíma všetkých ľudí bez rozdielu.

Samozrejme, môžete využiť aj iný pre vás vhodný deň.

Poteší nás, ak budeme mať od vás aj spätnú väzbu, ako ste prežili spoločné chvíle.

Zvykom je vykonať na stretnutí aj zbierku (projekty sú uvedené v pomôcke), ktorú odošlite na ústredie Rady BJB, odkiaľ bude finančná podpora odoslaná vedeniu EBWU.

Všetkým vám prajeme Boží pokoj a Jeho prítomnosť na každý deň.

V láske Pána Ježiša
Výbor OS BJB

Materiály na Modlitebný deň baptistických žien 2020 (PDF)

 

Baptist World Alliance Women - Baptist Women's World Day of Prayer - November 2, 2020 (English)
bwna_day_of_prayer_logo

 

Sociálno-misijný projekt BJB v SR na Ukrajine - Adventná zbierka 2019

Sociálno-misijný projekt BJB v SR na Ukrajine - Adventná zbierka 2019

Milí bratia a sestry,
stiahnite si prezentáciu https://www.baptist.sk/download/projekt_ukrajina_2017-2019.pptx s informáciou o aktivitách na Ukrajine, ktoré boli vykonané v uplynulých rokoch a financované aj z adventných zbierok zborov BJB.

Chceme vás zároveň povzbudiť, aby ste vo svojich zboroch použili túto prezentáciu a usporiadali adventnú zbierku pre pokračovanie aktivít na Ukrajine aj v tomto roku.

Adventnú zbierku zašlite na účet Rady Bjb: IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655
v.s xxx21 ( xxx je číslo Vášho zboru )

Zároveň, ak máte túžbu nájsť partnerský zbor na Zakarpatskej Ukrajine, s ktorým by ste nadviazali  spoluprácu, radi vám pomôžeme pri nadviazaní kontaktu.

S pozdravom a prianím požehnaných adventných a sviatočných dní.
 
Ján Szőllős
podpredseda Rady BJB

Výsledky volieb do orgánov Rady BJB v SR - 12.5.2018

Vo voľbách do orgánov Rady Bratskej jednoty baptistov v SR na volebnej konferencie delegátov zborov BJB v SR konaných dňa 12.5.2018 v Ružomberku boli zvolení:

Predseda Rady BJB v SR: Benjamin Uhrin
Podpredsedovia Rady BJB v SR: Zoltán Kakaš a Ján Szőllős

Člen Rady za západnú oblasť: Darko Kraljik
Člen Rady za strednú oblasť: Pavol Šinko
Člen Rady za južnú oblasť: Martin Tobák
Člen Rady za severovýchodnú oblasť: Ľubomír Pál

Členovia kontrolno-rozhodcovskej komisie: Bálint Dóczé, Miroslav Horňák, Dalibor Smolník

Členovia revíznej komisie: Jarmila Lukáčová, Liana Matušeková, Zdenko Podobný


V zmysle volebného poriadku sú zvolení do funkcií na štvorročné volebné obdobie.

 

Zomrel známy americký kazateľ Billy Graham

Zomrel známy americký kazateľ Billy Graham

William Franklin Graham Jr. KBE (* 7. november 1918, Charlotte, Severná Karolína, USA – † 21. február 2018, Montreat, Severná Karolína)

Washington 21. februára (TASR) - Známy americký kresťanský kazateľ Billy Graham zomrel v stredu vo veku 99 rokov. Už dlhý čas trpel rakovinou, zápalom pľúc a inými chorobami, informovala agentúra AP s tým, že zomrel vo svojom dome v Severnej Karolíne.

Čítať ďalej...

Sociálno-misijný projekt BJB v SR 2018-2020

Sociálno-misijný projekt BJB v SR 2018-2020

Kidesh, Ukrajina
ZSS Samaritán, Tekovské Lužany

Zámer: Pomôcť Baptistickému zboru v Kideshi na Ukrajine, aby mohli Božiu lásku prezentovať tým najzraniteľnejším: opusteným, zanedbaným deťom pomocou „chleba a ryby” a pomôcť zariadeniu Samaritán v Tekovských Lužanoch, aby mohli skvalitňovať život starým, nevládnym ľuďom, našim bratom a sestrám na Slovensku.

Zbierku je potrebné poslať na bežný účet BJB vo VÚB

IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655

VS: xxx21 - zbierka pre Ukrajinu, xxx22 - zbierka pre ZSS Samaritán
xxx je číslo zboru podľa platného číselníka zborov.

Čítať ďalej...

Misijno-sociálny projekt BJB v SR na Ukrajine

Misijno-sociálny projekt BJB v SR na Ukrajine v Gruševe, Jablunivke a Mukačeve

Adventná zbierka 2014 na pokrytie potrieb osvojených detí v troch rodinách v Gruševe a Jablunivke a Mukačeve v rámci trojročného misijno-sociálneho projektu BJB v SR  na Ukrajine.

Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred poškvrnou sveta. Jakub 1:27

Čítať ďalej...

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk