Aktuality zo života cirkvi

Zomrel známy americký kazateľ Billy Graham

Zomrel známy americký kazateľ Billy Graham

William Franklin Graham Jr. KBE (* 7. november 1918, Charlotte, Severná Karolína, USA – † 21. február 2018, Montreat, Severná Karolína)

Washington 21. februára (TASR) - Známy americký kresťanský kazateľ Billy Graham zomrel v stredu vo veku 99 rokov. Už dlhý čas trpel rakovinou, zápalom pľúc a inými chorobami, informovala agentúra AP s tým, že zomrel vo svojom dome v Severnej Karolíne.

Čítať ďalej...

Sociálno-misijný projekt BJB v SR 2018-2020

Sociálno-misijný projekt BJB v SR 2018-2020

Kidesh, Ukrajina
ZSS Samaritán, Tekovské Lužany

Zámer: Pomôcť Baptistickému zboru v Kideshi na Ukrajine, aby mohli Božiu lásku prezentovať tým najzraniteľnejším: opusteným, zanedbaným deťom pomocou „chleba a ryby” a pomôcť zariadeniu Samaritán v Tekovských Lužanoch, aby mohli skvalitňovať život starým, nevládnym ľuďom, našim bratom a sestrám na Slovensku.

Zbierku je potrebné poslať na bežný účet BJB vo VÚB

IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655

VS: xxx21 - zbierka pre Ukrajinu, xxx22 - zbierka pre ZSS Samaritán
xxx je číslo zboru podľa platného číselníka zborov.

Čítať ďalej...

Misijno-sociálny projekt BJB v SR na Ukrajine

Misijno-sociálny projekt BJB v SR na Ukrajine v Gruševe, Jablunivke a Mukačeve

Adventná zbierka 2014 na pokrytie potrieb osvojených detí v troch rodinách v Gruševe a Jablunivke a Mukačeve v rámci trojročného misijno-sociálneho projektu BJB v SR  na Ukrajine.

Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred poškvrnou sveta. Jakub 1:27

Čítať ďalej...

Výsledky volieb do orgánov Rady BJB v SR - 13.4.2014

Vo voľbách do orgánov Rady BJB v SR na volebnej konferencii delegátov zborov BJB v SR dňa 13.4.2014 v Jelšave boli zvolení:

Predseda Rady BJB v SR: Darko Kraljik
Podpredseda Rady BJB v SR: Ján Szőllős
Člen Rady za západnú oblasť: Miroslav Tóth
Člen Rady za strednú oblasť: Pavol Šinko
Člen Rady za južnú oblasť: Tibor Bánsky
Člen Rady za východnú oblasť: Ľubomír Pál

Členovia kontrolno-rozhodcovskej komisie: Milan Hrivnák, Dalibor Smolník, Dušan Uhrin
Členovia revíznej komisie: Jarmila Lukáčová, Zdenko Podobný, Daniel Šaling

V zmysle volebného poriadku sú zvolení do funkcií na štvorročné volebné obdobie.

Koncil Európskej baptistickej federácie (EBF)

TLAČOVÁ SPRÁVA

Baptisti jednajú v Bratislave o súčasných problémoch

V Bratislave v dňoch 25. – 28. septembra 2013 bude prebiehať Koncil Európskej baptistickej federácie (EBF).  Koncilu sa zúčastnia vrcholní predstvitelia z 35 členských baptistických cirkví,  ktorí budú spolu hovoriť a rozhodovať o ďalšom smerovaní duchovnej a sociálnej práce baptistov v európskom a ázijsko-blízkovýchodnom regióne. Zvýšenú pozornosť bude koncil venovať aj situácii v Sýrii a Egypte, kde sa cirkvi nachádzajú v kritických podmienkach.
Na koncile bude ustanovený aj nový prezident EBF Otniel Bunaciu z Rumunska.
Otvárací večer koncilu bude v kostole Bratskej jednoty baptistov v SR na Palisádach 27/a v stredu 25. 9. o 19.30. Rokovanie koncilu bude v konferenčnej sále hotela Devín.

Koncil sa uskutočňuje raz ročne a je vrcholným grémiom Európskej baptistickej federácie, ktorá združuje 48 miestnych baptistických cirkví z celej Európy, Strednej Ázie a Blízkeho východu.

BJB v SR

Ján Szőllős
Predseda Rady BJB v SR

Katedra evanjelikálnej teológie a misie - Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela

Záujemcovia o štúdium teológie a katechetiky!

Vnímate povolanie od Boha venovať štúdiu Jeho slova niekoľko rokov zo svojho života? Alebo máte vnútornú túžbu slúžiť Mu ako misionár, kazateľ, teológ alebo katechéta? Chcete sa dozvedieť viac o Biblii a jazykoch, v ktorých bola napísaná, o cirkvi a jej dejinách, o biblických základoch kresťanskej misie, evanjelizácie, pastorálnej či diakonickej služby, o apologetických prístupoch, o spôsobe tvorby kázní či o kresťanskej výchove?

Práve teraz je vhodný čas urobiť prvé kroky k realizovaniu tohto povolania, tejto túžby. Katedra teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka nasledovné akreditované programy:

  • bakalárske štúdium evanjelikálnej teológie a misie
  • magisterské štúdium evanjelikálnej teológie
  • doktorandské štúdium teológie

Zvlášť chceme upriamiť vašu pozornosť na možnosť prihlásiť sa na novoakreditované bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom pedagogiky, psychológie, hudobného umenia a výtvarného umenia.

Podať prihlášky treba do konca februára 2012.

Tešíme sa na vás.

Katedra evanjelikálnej teológie a misie - Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela - www.detm.org

Cirkev v pluralistickej Európe - zborník č.1 TKBJB

Cirkev v pluralistickej Európe
Teologické štúdie teologickej komisie BJB v SR
Zborník č.1

   Kristovo poverenie pre cirkev, ktoré podáva Veľké poslanie (Mt 28,19-20), sa nemení ani v premenách času a platí aj dnes, v dobe, ktorú môžeme charakterizovať pojmami ako postsekulárny a pluratitný spôsob života, myslenia, činnosti a nazerania na pravdu. Cirkev, ktorá chce verne a zodpovedne napĺňať poslanie, ktoré dostala od Krista, potrebuje  rozumieť svojmu prostrediu a adekvátne reagovať na jeho špecifiká.
   Teologická komisia Bratskej jednoty baptistov v SR chce toto súčasné dianie reflektovať z  perspektívy evanjelikálnej teológie a predložiť možnosti prístupov a základné riešenia. Pri tom vychádza z biblického a teocentrického nazerania na spracovávané témy (sekularizmus, humanizmus, dôstojnosť človeka, diskrimináciu, slobody a práva, pravdy aj zákony, pluralizmus, toleranciu,  atď.)
   Aj keď ide o výstup teologickej komisie, predložené štúdie si nenárokujú vyčerpávajúce zvládnutie svojej látky a nie sú predkladané ako „vykonávacie predpisy“ pre cirkevné zbory BJB. Naopak, sú podávané v očakávaní, že publikácia prinesie teologicko-noetické a spirituálne ovocie v živote našich cirkevných zborov, keď si uvedomujú svoju zodpovednosť pred Bohom za svoje hľadanie adekvátnych prístupov viery v konkrétnych, meniacich sa podmienkach spoločenského života.
 
                                                         Autori štúdie

Na stiahnutie: Cirkev v pluralistickej Európe - zborník č.1 TKBJB 2007

„Nový rod“ pred sviatkami Kristovho narodenia

Tesne pred sviatkami Kristovho narodenia sa v Sankt Peterbugu uskutočnila významná udalosť. Pre 45 ľudí sa 20. december 2009 stal dňom druhého, duchovného narodenia. V baptistickom zbore na Poklonnej hore v Sankt Peterburgu sa v tento deň uskutočnil krst. Vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý sa zrodil na túto zem a vďaka jeho zástupnej smrti týchto 45 ľudí potvrdilo svoju zmluvu s Ním prostredníctvom krstu ponorením. Každý z nich prešiel špecifickou cestou. Niekto z nich mal vážne problémy v živote, ktorými musel prejsť, iný bol zasa v blízskosti smrti a iní sa Boha držali od svojho detstva, ale všetci chceli potrvdiť svoju vieru. Pretože podľa Biblie už samotný Ježiš povedal Nikodémovi, že sa musí narodiť znovu, tieto slová nasledovalo aj 45 nových kresťanov, ktorí v tento deň potvrdili svoju vieru v Boha verejným krstom.

Podľa  www.baptist.org.ru  spracoval Pavel Kopčok

Pomôžme detskému domovu „Moisés“ v La Paz 2009-2010

Číslo účtu: VÚB Bratislava 1121498655 / 0200, VS 21

news0133_1_mHlavné mesto juhoamerickej krajiny Bolívie – La Paz so 700 000 obyvateľmi leží v nadmorskej výške 4000 metrov. Je to výška, v ktorej sa našinec rýchlo zadýcha, lebo je tam redší vzduch. Ľudia ktorí tam dlhodobo žijú majú v krvi väčšie množstvo červených krviniek, aby ich telo mohlo bez problémov fungovať. Je to miesto exotické, pripomínajúce zašlú slávu Inkov, ale aj miesto plné rozporov a biedy. Asi dvanásť kilometrov od La Paz leží veľká prímestská štvrť El Alto. Miesto, kde sa usadili tisíce chudobných prisťahovalcov z celej Bolívie, aby si v La Paz našli nejakú prácu a obživu. Spôsob života v tejto chudobnej štvrti si news0007_1nevieme vlastne ani poriadne predstaviť. Ľudia tu v prieme zarábajú denne menej ako jeden dolár (menej ako 25 Sk). Je to chudobné miesto a Bolívia je aj celkovo oproti Slovensku výrazne chudobnejšou krajinou. Miestny baptistický zbor túži ľuďom pomáhať a založil detský domov pre deti, ktoré stratili svojich rodičov, alebo rodičia sa ich zriekli. Sú tu aj deti, ktoré boli zneužívané a týrané psychicky, fyzicky a aj sexuálne. Detský domov funguje ako náhradná rodina. Vychovávatelia Martin a Augustína Fernandézovi sú deťom ako otec a mama a snažia sa deti viesť k tomu aby získali vzdelanie, pripravili sa na samostatný život a mali možnosť spoznať oslobodzujúcu moc Pána Ježiša. Miestny kazateľ pastor Fidel im v duchovnej starostlivosti intenzívne pomáha a je pre deti ako ich starý otec.

news0133_2_m news0133_3_m

Niektoré príbehy detí žijúcich v Moises v La Paz:

news0133_4_mnews0133_5_mSúrodenci Delica (19) a Jesus (15) pochádzajú z deväťčlennej rodiny, ktorá sa rozpadla po smrti rodičov, ktorí zomreli na následky alkoholizmu. O ostatných súrodencoch sa veľa nevie, lebo deti boli ponechané samy na seba, na vlastné rozhodnutia a žili vo veľmi zlých podmienkach. Museli sa sami živiť, kradli, zúčastňovali sa na násilných činoch. Majú skúsenosti aj s drogami. Nechodili do školy a nemali žiadnu lekársku starostlivosť. Delicia sa počas pobytu v domove v mnohom zmenila. Nemá veľa priateľov, rada ostáva doma a pomáha s domácimi prácami. V škole sa jej darí a chcela by sa stať sekretárkou. Jej brat Jesús je temperamentný, bojovný, ale zodpovedá to aj jeho veku Má veľa priateľov v škole a aj na učilišti, kde sa učí za automechanika. Chcel by mať v budúcnosti svoju opravárenskú dielňu, v domove pomáha s domácimi prácami, ale aj s poruchami elektroinštalácie a vodovodu.

news0133_6_mSúrodenci Eliana (15), Lenny (13) a Jonatahan (11) tiež stratili svojich rodičov. Otec zomrel na rakovinu, neskôr matka na TBC. Boli veľmi chudobní. Po matkinej smrti sa o nich starali vzdialení príbuzní, ale pre zlé zaobchádzanie ich umiestnili v detskom domove. Eliana a Lenny sa dobre učia, Jonatanovi sa však veľmi nechce. Eliana je introvertná, Lenny spoločenská. Eliana by sa chcela po skončení školy stať Krajčírkou a Lenny učiteľkou. Jonatan je na rozdiel od svojich sestier impulzívny a je ťažké ho motivovať k plneniu si povinností doma i v škole.

Veríme, že práca v domove Moises v La Paz je predmetom na naše modlitby. Svojou finančnou pomocou môžeme pomôcť pri zabezpečovaní behu domova a pri zabezpečení základných potrieb detí a ich vzdelávaní. Buďme štedrí!news0133_7_m

news0007_6

Copyright © 2018 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk