Chlieb náš každodenný


Sobota 25. marca 2017

Zach 2

Lk 20,27-40

Zrenica Jeho oka

"... Lebo kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka" (Zach 2,12)

Priateľkine bábätko dostalo záchvat. Cestou do nemocnice sedela v sanitke a v modlitbe zápasila za svoju dcéru. Keď držala jej maličké pršteky, znova ju premohla silná láska k dieťaťu. Pripomenulo jej to skutočnosť, že Pán nás miluje ešte viac - sme ako "zrenica Jeho oka".

Táto veta u proroka Zachariáša je súčasťou posolstva pre Boží ľud, ktorý sa vrátil z babylonského zajatia do Jeruzalema. Volá ľudí k pokániu, k obnoveniu chrámu a obnove sŕdc tak, aby milovali pravého Boha. Hospodin totiž veľmi miluje svoje deti. Sú zrenicou Jeho oka.

Podľa židovských učencov môžeme v tomto slovnom zvrate vidieť i náznak faktu, že kto sa pozerá do zrenice oka druhého, vidí v nej svoj odraz. Keďže oči sú vzácne a krehké, potrebujú ochranu. Pán chce milovať a chrániť svoj ľud tým, že si ho bude držať pri srdci.

Pán, ktorý prebýva v našom strede, nás zahŕňa svojou láskou, dokonca oveľa viac než milujúca matka, ktorá pre svoje choré dieťa urobí všetko, čo je v jej silách. My sme zrenica Jeho oka, Jeho milovaní.

Bože Otče, miluješ nás tak veľmi, že si nám dal svojho jediného Syna, aby zomrel a my sme mohli žiť. Daj, nech dnes prijmeme Tvoju lásku a žijeme v nej.

Myšlienka: Láska rodiča k svojmu dieťaťu je odrazom lásky nášho Otca k nám.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny